राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महत्वपूर्ण तथ्य एक नज़र में…भाग-1

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महत्वपूर्ण तथ्य एक नज़र में…….भाग -1 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पूरा नाम:- मोहनदास करमचंद गांधी पिता:- करमचंद गांधी माता:- पुतलीबाई जन्म:- 02 October 1869  ई. मृत्यु:- 30 January …

Read More